Logopedia

Logopedia to nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.

Jako pedagog, logopeda, neurologopeda i terapeuta ręki na co dzień pracuję z dziećmi. Dostrzegam potrzebę wyrażania przez nich myśli, uczuć, emocji i postępów komunikacyjnych z rówieśnikami, jak i dorosłymi. Obserwacje te skłoniły mnie podjęcia pracy nad rozwojem, doskonaleniem i korektą podstawowej umiejętności, jaka jest mowa.

W swojej pracy kieruję się zasadą „przez zabawę do terapii”. Biorąc pod uwagę holistyczny rozwój swoich podopiecznych zajęcia realizowane są wg indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajęcia obejmuję kompleksową diagnozę i terapię wszystkich wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, terapię ręki, pracę z dziećmi z trudnościami szkolnymi oraz z pacjentami neurologicznymi.
Projekt i realizacja: HighFiveStudio
Strona kojarzona ze słowami: