Dobre informacje projektowe

Aktualności

Dobre informacje projektowe
Zadanie pt. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego w Uczniowskim Klubie Sportowym Lolek w Kozach dzięki doposażeniu w sprzęt pozwalający lepiej realizować cele statutowe polega na zakupie wyposażenia w sprzęt dzięki któremu jakość świadczonych działań statutowych klubu będzie bardziej profesjonalna oraz przyczyni się do oferowania swojej działalności stojącej na jak najwyższym poziomie. Partnerem działania będzie Niepubliczna Szkoła Podstawowa im Kard. Karola Wojtyły w Kozach.

W ramach otrzymanegograntu zostanie zakupiony sprzęt do prowadzenia zajęć z zaburzeniami rozwojowymi oraz deficytów somatycznych, logopedycznych i neurologopedycznych, sprzęt sportowy wykorzystywany do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych i rekreacyjno-sportowych oraz akcesoria multimedialne i biurowe.

Środki projektowe zostały pozyskane w ramach konkurus uzyskanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Bielska.

Projekt i realizacja: HighFiveStudio
Strona kojarzona ze słowami: